Siedziba Spółki

Polski Handel Sp. z o.o. operator dla Sieci Sklepów „WITAJ”

91-222 Łódź, ul. Szczecińska 61/67

biuro@polskihandel.com.pl

Zarząd w składzie

Dariusz Flisikowski
Prezes Zarządu

Aneta Nowicka
Specjalista ds. Administracyjnych

tel. 608-300-244
mail: aneta.nowicka@polskihandel.com.pl

Agnieszka Lauk
Dyrektor Handlowy

tel. 608-300-686
mail: agnieszka.lauk@polskihandel.com.pl

Beata Siwińska
Koordynator ds. Rozwoju Sieci

tel. 608-300-466
mail: beata.siwinska@polskihandel.com.pl

Katarzyna Chmielewska
Specjalista ds. Administracyjnych

tel. 696-009-870
mail: katarzyna.chmielewska@polskihandel.com.pl

Agnieszka Dubicka
Koordynator ds. Rozwoju Sieci

tel. 692-941-320
mail: agnieszka.dubicka@polskihandel.com.pl